Blogia
Literatura catalana

COMENTARI DEL POEMA: SI LA PARLO DE LA MORT...

Miquel Martí i Pol en aquest poema s'atraveix a parlar de un tema que per molta gent és un tema tabú i que fa por parlar d'això que és la mort. Miquel Martí Pol, amb un vocabulari molt ric, parla de la seva mort una mort que la té present que sap que arribara d'aquí poc perquè ell té esclerosi múltiple, una enfermetat irreversible i en comptes de tirar la tovallola i desaprofitar la vida que li queda ell en fa un poema de tot això, i ho expressa i ho transmet en aquest poema. Aquest poema té una única estrofa de 18 versos.

1 comentario

HBSDUJHUHBDF -

pumto uno, se ezcrive el phoema de formha corecta. pumto doz , el comenthario esttah malo.